Att tro

Ett ord kan betyda olika saker.

Ibland betyder ordet tro att man är osäker.
Ibland betyder det att man är helt säker.

När man inte vet riktigt säger man: Jag tror det … Men när man är säker på nåt säger man: Det tror jag på!

Så det är stor skillnad på att ”tro” och att ”tro på”. När du säger att du tror på Jesus betyder det att du vet säkert, att han lever idag, att han talar sanning och att han inte har lurat oss. Och att han vill att vi ska ha det bra.

Att Jesus levt här på jorden behöver man inte tro på. Det är fakta. Han är inte bara en sagofigur.

Läs mer i Bibeln
Tron är grunden för det vi hoppas på; den ger oss visshet om det vi inte kan se.
(Hebreerbrevet kapitel 11 vers 1)