Hemma i familjen

Målarbibeln
Både barn och föräldrar kan använda målarbilderna om Jesus. Hämta det här bladet med tips. (FTP-dokument i A4.)
Tips för målarbibeln hemma (PDF)