Kontakt

Epost:  info@vips.cool
Hemsida:  vips.cool
Post:  
VIPS
℅ Stanley
Skog 46
912 91 Vilhelmina

VIPS görs av erfarna ledare för barn och ungdomar


Stanley Almqvist
mediekonsult och pastor
stanley@vips.cool


Marianne Henriksson Holmström
lärare, biståndsarbetare, terapeut och familjepastor
SMS: 073–4017724


Elin Almqvist
fritidspedagog, friluftsmänniska och pastor
elin@stanley.nu