Ledare i kyrka

Avsändare och avsikt
Bevara barnsligheten

Jesus
Målarbilder om vad Jesus gjort och sagt
Tips för målarbilder i gruppen
Elins målartips

Bibeln
På dina fem fingrar

Tro och liv
Handledning för VIPS Söndagsskola
VIPSarens handbok
Handledning till VIPSarens handbok
Undervisningsvideor
VIPS Söndagsskola
Prästkortet
Undervisningsvideor

Påsken
Julkrubban känner vi till som ett hjälpmedel att gestalta julberättelsen. Nu har Vips gjort samma sak för påsken. Eftersom påskdagen firas för att Jesus stod upp är graven den centrala scenen. Kan göras i grupp eller individuellt.
Mer om påskkrubban här (PDF)

Naturen
Elins naturhäfte med inspiration och starthjälp (PDF)

Föräldrainformation
Informationsfolder till föräldrar