Lärare i grundskolan

Du som jobbar i skola träffar många barn. Och alla är lite olika. Hur kan man förstå och respektera varandra?
Kunskap är ett redskap. Tolerans är ett annat. FN-konventionen om Barnets rätt är en grund att bygga på. 

Presentation av VIPS

Presentation av Cool

Material och goda råd

Avsändare och avsikt
VIPS riktar sig till barn i skolåldern, med tyngdpunkt på år 4 till 6.
VIPS syfte är att stödja barn som vill vara kristna både i skolan och på fritiden. 

Personlig hälsning