Åarjelsaemien

Buerie båeteme VIPSese manah!
Mov nomme Stanley Almqvist. Manne govhte luhkien jaepien båeries jih Vualtjerisnie årroeminie.
Sïjhtem Jesusem soptsestidh.

Daaroengïele: 
Välkommen till VIPS alla barn!
Jag heter Stanley Almqvist. Jag är sextio år gammal och bor i Vilhelmina. Hoppas att min nybörjar-samiska inte gör så mycket. Jag håller på att lära mig.

Ända sedan jag var barn har jag trott på Jesus. Därför vill jag hjälpa andra barn som vill vara kristna eller bara är nyfikna.  Inte bara för barn som talar sydsamiska, men det vore roligt om du också vill vara med.

Jesus sa mycket och gjorde mycket som hela världen har nytta av än i dag. Till exempel att barnen är de viktigaste och att det är coolt att vilja vara snäll mot alla. 

Vi kommer tillbaka med mer. Och jag lovar att göra det mer och bättre  på samiska. 


Målarbibeln kommer på sydsamiska. Jag ska ta hjälp för att stava rätt. Lovar.