Be

  1. Bön är ingen magisk formel. Det är Gud som gör något när du får svar på bön, inte dina ord. Vi kan be om vad vi vill. Ingen kan bestämma vad Gud ska göra.
  2. Att be är inte bara att be om saker, eller att Gud ska göra nåt åt dig. Gud kan svara på bön genom att lära dej något nytt. Han kanske visar dej att du tänkt på fel sätt så att du har bett om fel saker. Han kan svara hur han vill.
  3. En del saker som man ber om är inte nyttiga för en. Det vet Gud och då gör han inte som vi ber honom. Du får inte allt du vill av din mamma eller pappa heller, bara det som är bra för dig.
  4. Alla får be till Jesus. Den som lever för Jesus talar ofta med honom. Då lär man sig känna igen Guds röst inom sig. Man förstår vad Gud säger även om man inte hör det med öronen. På så sätt får man hela tiden svar från Gud när man lärt sig att be.
  5. Ibland måste man tjata. Ibland vill Gud göra det vi ber om, fast inte på en gång. Då får man vänta på svar och tjata på honom tills han tycker att det är dags.
  6. Fortsätt och be till Jesus. Han hör dig, även om du inte hör honom.