Vad är kyrka?

Är frikyrkor kyrkor?

För över 150 år sedan var det förbjudet att bilda kristna kyrkor i Sverige. Men det var som sagt länge sedan. 

Nu finns det fler kyrkor än Svenska kyrkan. Ordet kyrka står egentligen för den kristna gruppen, men används också om lokalen där de brukar samlas.
En kyrka är alltid kristen. Judar har synagogor, muslimer moskéer. Andra religioner kan ha tempel osv. (Frälsningsarmén kan också kalla sina lokaler för tempel.)
Vissa kyrkor anser att själva lokalen är ”helig”. Andra ser huset bara som en lokal man har av praktiska skäl. Kapell och bönhus är andra ord för kristna lokaler. Skylten på huset talar inte alltid om vilket samfund kyrkan tillhör. Korskyrkan och Filadelfia är till exempel inte organisationens namn.
Mer om olika kyrkor här.

Vilsen?

Allt som heter kristet hör inte till de kristna kyrkorna.

Alla, från de äldsta kyrkorna (ortodoxa och katoliker) till de nyaste (Vineyard, Hillsong etc) är kristna. Det finns kristna kyrkor som inte har ordet ”kristen” i namnet.

Men det finns också organisationer som har kristen i namnet utan att ha något med de kristna kyrkorna att göra. Rörigt?
Exempel på ”kyrkor” som inte betraktas som kristna:
Kristet samfund (antroposofernas religiösa del, av Rudolf Steiner)
– Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, (Mormonerna av Joseph Smith)
Christian Science (av Mary Baker Eddy)
– Scientologikyrkan (Scientologi av Elron Hubbard)

Titlar?

Förutsätt inte att det är en ”präst” du möter i kyrkan.

Faktum är att de flesta kyrkorna inte har några präster alls. Om du är osäker på titlarna: Fråga.
Kvinnliga präster är därför en ickefråga i de flesta samfund. Frågan om ledande kvinnor kan däremot vara relevant.

I Svenska kyrkan är alla präster akademiker. I till exempel en Pingstkyrka kan den anställde vara akademiker, men vanligast är en som utbildats utanför universiteten eller rent av är självlärd.
Det bästa rådet är att inte ha förutfattade meningar …
… om kompetens: Många självlärda är mycket kunniga men det kan också visa sig att den frikyrklige pastorn är akademiker.
… om politik: Kyrkor har inte politiska program. Kristna individer är inte alltid ”kristen höger” eller Kristdemokrater.
… om tro: Alla kyrkor dikterar inte vad medlemmarna ska tro och tänka. Det kan skifta från medlem till medlem.
… om människorna: De som tror på Jesus har inte en viss personlighet eller någon särskild människotyp.
Låt kort sagt personen få föra sin egen talan. Det är ju en grundläggande respektfull och demokratisk inställning till medmänniskor.

Ifrågasätta religion?
Kristna är i allmänhet vana att religionens innehåll ifrågasätts. Men ditt övertag som lärare och vuxen gör att du inte ska utsätta eleverna för det.

Att ifrågasätta kyrkors eller enskildas rätt att utöva sin religion enskilt eller offentligt, är ännu sämre. Eftersom religionsutövning både hemma och offentligt enligt FN är en grundläggande mänsklig rättighet. Du försätter dig i ett svårt underläge när det gäller demokratiska värderingar.

Snabbrepetition för dig som inte sett FN-deklarationen på åratal:

Artikel 18
Envar har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet att byta religion eller tro och att ensam eller i gemenskap med andra offentligt eller enskilt utöva sin religion eller tro genom undervisning, andaktsövningar, gudstjänst och iakttagande av religiösa sedvänjor. 

Som du ser är religionsfrihet definierad som en rätt att omfatta och utöva religion – inte som en rätt att inte vara religiös – även om det självklart ingår. Bara ett observandum.