Gud och ondska?

Varför är världen så ond, om Gud är god? Varför stoppar han inte alla krig och sånt?

  1. Den frågan är så stor och svår att den har fått ett eget namn: Teodiceproblemet. Det behöver man inte veta. Men många kloka människor har funderat i tusentals år – utan att hitta ett bra svar. Så vi har inget jättebra svar har vi inte. Men man kan alltid försöka. 
  2. Det är aldrig Gud som mördar och förstör. Det är alltid människorna själva som gör det onda. 
  3. När Guds egen son, Jesus, levde på jorden var han bara god. Och Gud vill göra alla människor såna. Men de flesta ville inte tro på Jesus. Istället dödade de honom. Och människorna idag är inte bättre – de flesta vill inte tro på Jesus och göra som han. 
  4. Man behöver inte vara allsmäktig för att stoppa det onda. Om alla människor var kärleksfulla skulle det inte finnas någon ond värld. Därför är det dumt att skylla ifrån sig på Gud. Jesus har visat oss hur Gud är. Han visade också att en människa kan leva i fred. Vi kan välja själva om vi vill lämna det onda eller inte. 
  5. Det är inte Gud som hittat på det onda. Och det är inte människorna heller. Det har djävulen, den onde, kommit med. Han lurar med sig människor, bara för att han vill förstöra allt Gud gjort. Och utnyttjar människor till det. 

Ur vipsarens handbok © Stanley Almqvist