Frukt-test

Paulus frukt-test
Allt som låter andligt är inte från Gud. Enklaste sättet att avslöja det som inte kommer från Guds Ande är att göra Paulus frukt-test. För att testa om något är andligt kan du tänka över noga vilken ”frukt” det ger.

är kärleksfullt       är hänsynslöst
blir man glad av      blir man orolig av
gör att man blir sams        skapar bråk
är tålmodigt         tål ingenting
är vänligt         är hårt
är gott       är ont
står för löften      skapar intrige
sviker inte vänner        maktkamp
är ödmjukt       ser ner på andra
tvingar mig inte         är något jag egent­ligen inte vill

Skriv vad du testar. Kryssa för det som passar in. Blir det många kryss i högerspalten är det oandligt. Guds ande gör inte sånt. Blir det många kryss i vänsterspalten är sånt som Guds ande gör. Då är det bra.

Läs mer i Bibeln
Jämför med Paulus frukter: Läs vad han skriver om god och dålig frukt. Han skriver om ”andens frukter”. Det är sånt som växer fram ur människor som har Guds ande. Man kan jämföra med hur frukter växer fram på träd. Galaterbrevet
kapitel 5 vers 19 till 26
Testa dig själv
Du kan också testa dig själv på samma sätt. Ju mer lik Jesus du blir desto fler kryss får du i vänstra spalten.