Guds namn

Gud har många namn.
Också i religioner med en gud har gud flera namn.

Kristna kallar honom Gud, men också Fadern, Skaparen med mera. Jesus är också Gud, precis som Den Heliga Anden.

Judar säger inte gärna Guds namn. Han är för stor och högt över oss människor.

Guds namn –  Eyeh asher Eyeh –  som egentligen betyder ”I will be that (or ”the one”) which (whom) I will be.  I den svenska Bibeln står det:
”Jag är den jag är – Det hebreiska ordet för ”jag är” påminner om gudsnamnet Jahve. Uttrrycket anspelar alltås på det namn som Gud uppenbarar för Mose och är avsett som en tydning av detta. Formeln har dock uppfattats och förklarats på flera olika sätt.”

Men namnet betyder ”jag ska vara den jag ska vara”.