Gyllene regeln

Den gyllene regeln: Guldregeln!

Du ska älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta och din nästa som dig själv. Det är den gyllene regeln – guldregeln för alla som vill leva för Jesus. Följer man den så lever man som Gud vill. I Bibeln finns många lagar och regler, som Gud har gett människorna. En del regler har han gett till alla människor, en del regler bara för judarna och en del regler för oss som kallar oss kristna. Men ”Den gyllene regeln” förklarara kort och enkelt vad alla regler går ut på. Den sammanfattar allt som är viktigt i Bibeln och hur Gud vill att alla människor ska leva. Det är guld om du följer ”Den gyllene regeln” både för dig själv och dina kompisar.

Pingst
Pingst är en högtid som vi firar för att minnas lagar som har Gud gett. Judarna firar att Mose fick lagen på Berget Sinai. Det mest kända är ”Tio Guds bud”. Vi kristna firar att Gud gav oss Den Helige Ande. Han gör så att människor gör det rätta av sig själva, utan att behöva tänka på regler hela tiden. Ju mer lik Jesus du blir, desto mer går det av sig själv. Men under tiden är ”Den gyllene regeln” det bästa sättet att kolla sig själv på.

Läs mer i Bibeln
Jesus: Du skall älska Herren, din Gud, med hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt förstånd. Detta är det största och första budet. Sedan kommer ett av samma slag: Du skall älska din nästa som dig själv. På dessa båda bud vilar hela lagen och profeterna.
Matteusevangeliet kapitel 22 vers 37 till 40.
Markusevangeliet kapitel 12 vers 28 till 34.
Lukasevangeliet kapitel 10 vers 25 till 28.

Mose: Hör, Israel! Herren, vår Gud, Herren är en. Och du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft.
Femte Moseboken kapitel 6 vers 5

Gud: Du skall inte hämnas och inte hysa agg mot någon av ditt folk, utan du skall älska din nästa som dig själv. Jag är Herren.
Tredje Moseboken kapitel 19 vers 18