Ängel efter döden

Många tror att det står i Bibeln att…

…de som dör blir änglar. Sen får de spela harpa i himlen i all evighet.

FÖRKLARING Jesus sa att människor inte är män eller kvinnor efter döden. På det sättet liknar de änglarna.
Därför tror en del att man blir en ängel när man dör.
Det kan också bero på att änglar bor i himlen. Då kan man tänka sig att människor också blir änglar där.

LÄS SJÄLV i Matteusevangeliet kapitel 22 vers 29:
”Ni tänker fel därför att ni varken kan skriften eller vet något om Guds makt. Vid uppståndelsen gifter man sig inte eller blir bortgift, utan alla är som änglarna i himlen.”

MER