Änglar

Många tror att det står i Bibeln att…

…änglar är vackra varelser med vingar på ryggen, antingen små feta barn eller kvinnor med långt, ljust hår.

FÖRKLARING Många tänker sig att det goda är vackert och det onda är fult. Och eftersom änglar från Gud bör vara goda tänker de sig dem som vackra. Och kvinnor och barn är fina tycker manliga konstnärer. Därför målade de dem så.
I Bibeln beskrivs änglar på olika sätt. En vanlig beskrivning i Nya testamentet är att de ser ut som unga män eller starkt ljus. Jesus sa en gång att det inte finns män och kvinnor bland änglarna.

LÄS SJÄLV  i Matteusevangeliet kapitel 22 vers 29:
”Ni tänker fel därför att ni varken kan skriften eller vet något om Guds makt. Vid uppståndelsen gifter man sig inte eller blir bortgift, utan alla är som änglarna i himlen.”
Matteusevangeliet kapitel 28 vers 2-4:
”Herrens ängel steg ner från himlen och kom och rullade undan stenen och satte sig på den. Hans utseende var som blixten och hans kläder vita som snö. Vakterna skakade av skräck för honom och blev liggande som döda.”

MER