Jorden

Många tror att det står i Bibeln att…

…jorden ligger platt mitt i universum, med himlen som en kupa ovanpå.

FÖRKLARING  I den gamla delen av Bibeln nämns jorden i dikter och berättelser. Den beskrivs på olika sätt. Det finns inte bara en beskrivning. På ett ställe kallas jorden för klotrund. Och det känner vi igen, vi som lever nu. Men många av Bibelns berättelser är 3000 år gamla.
Ofta jämför forskarna hur olika folk på den tiden trodde att jorden såg ut. Sen gissar man att de som skrivit Bibeln trodde likadant.
Men Bibeln förklarar inte hur jorden ser ut från rymden eller hur den fungerar. Det måste vi räkna ut själva.

LÄS SJÄLV 

Jesaja kapitel 40 vers 22:
”Gud tronar ovan jordens rund, de som bor på den är som myror.”

Dikten Psaltaren 104:
”Lova Herren, min själ!
Mäktig är du, Herre, min Gud,
i höghet och härlighet är du klädd,
du sveper dig i ljus som i en mantel.
Himlen har du spänt ut som ett tält,
ovan skyn har du timrat din sal.
Du gör molnen till din vagn
och far på vindens vingar.
Du gör vindar till dina sändebud
och eldslågor till dina tjänare.
Jorden har du ställt på stadig grund,
den kan aldrig i evighet rubbas.
Urhavet täckte den som en klädnad,
vattnet stod högt över bergen.
Det flydde för ditt rytande,
när du dundrade tog det till flykten,
uppför bergen, ner i dalarna,
och stannade där du bestämt.
Du satte en gräns för vattnet:
aldrig mer skall det täcka jorden….”

MER