JUL: 7 saker

7 saker om jul
som inte står i Bibeln
Många tror att de vet vad som står i Bibeln, fast de inte läser den.

Josef var Jesus pappa
Många tror att Josef var Jesus pappa. Men det står i Bibeln att Jesus är Guds son. Så det är Gud som är Jesus pappa.
Så här står det: hans mor, Maria, hade blivit trolovad med Josef, men innan de hade börjat leva tillsammans visade det sig att hon var havande genom helig ande. (Matteusevangeliet kapitel 1 vers 18)

Jesus föddes på julafton
Det står inte i Bibeln vilken dag han föddes. Men kyrkorna i hela världen firar juldagen för att Jesus föddes – inte julafton som vi gör.
Så här står det: I samma trakt låg några herdar ute och vaktade sin hjord om natten. (Lukasevangeliet kapitel 2 vers 8)

Jesus föddes år noll
Det står i Bibeln när Jesus föddes. Men inte med siffror utan med att säga vilka kejsare och kungar som fanns då. Och det är svårt att få det att stämma. Så det kan skilja på fem år – bakåt eller framåt.
Det var en munk, 500 år efter Kristus, som försökte räkna ut när Jesus föddes. Han räknade inte rätt.
Dessutom använde man inte siffran 0 då. Det lärde vi oss av araberna långt senare.
Så här står det: Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas.
Det var den första skattskrivningen, och den hölls när Quirinius var ståthållare i Syrien. (Lukasevangeliet kapitel 2 vers 1 och 2)

Jesus föddes i ett stall
Många tror att Jesus föddes i ett stall. Men i Bibeln står det bara att de inte fick rum på hotell, så Jesus fick läggas i en matlåda för djur när han föddes. En krubba.
Där, på den tiden, bodde både människor och djur i samma hus. Men i olika delar av huset.
Så här står det: och hon födde sin son, den förstfödde. Hon lindade honom och lade honom i en krubba, eftersom det inte fanns plats för dem inne i härbärget. (Lukasevangeliet kapitel 2 vers 7)

Änglarna sjöng
Många tror att en kör av änglar sjöng när Jesus föddes. Men i Bibeln står det att en arme av änglar talade.
Så här står det: Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud: (Lukasevangeliet kapitel 2 vers 13)

Tre vise män
Många tror att tre vise män grattulerade familjen när Jesus föddes. Men i Bibeln står det inte hur många de var. Det står att de kom med tre olika presenter.
Så här står det: När Jesus hade fötts i Betlehem i Judeen på kung Herodes tid kom några österländska stjärntydare till Jerusalem (Matteusevangeliet kapitel 2 vers 1)

De visa männen kom när Jesus föddes
Många tror att de vise männen kom till stallet där Jesus föddes. Men det står i Bibeln att de kom till huset där de var. De kan ha kommit när han föddes. Men de kan ha kommit två år senare.
Så här står det: De gick in i huset, och där fann de barnet och Maria, hans mor, och föll ner och hyllade honom. De öppnade sina kistor och räckte fram gåvor: guld och rökelse och myrra. (Matteusevangeliet kapitel 2 vers 11)