JUL: Änglakör

Många tror att det står i Bibeln att…

…en kör av änglar sjöng när Jesus föddes.

FÖRKLARING  Det står att en arme av änglar visade sig för herdarna. En arme är ju soldater. Men eftersom många tänker sig änglar som snälla kvinnor med vingar så passar det bättre med en kör. Därför säger man också att änglarna sjöng. Men i Bibeln står det att de pratade.

LÄS SJÄLV

MER