Läs själv!

FÖRVÅNAD?  Inget av det här står i någon av Bibelns texter. Ändå har folk trott det sedan medeltiden, eller kanske ännu längre.
Man får tro vad man vill. Men man kan inte lita på allt man säger om Bibeln.

FÖRKLARING  För tusen år sedan, när folk inte kunde läsa tittade de på bilderna i kyrkan. De som målat dem var bra på att måla. Men de hade inte alltid läst Bibeln. De kunde kanske inte läsa själva utan tittade på bilder ur gamla böcker istället.
Idag kan alla läsa. Men det är inte alla som läser Bibeln. De tror på vad de hör eftersom de inte vet.

LÄS SJÄLV  Lita inte bara på vad andra säger.
Det finns bara ett sätt att ta reda på sanningen. Det är att läsa Bibeln själv.

MER