Kyrk-FOLK

Man kan dela upp kyrkorna i fyra ”familjer”:
Frikyrkor
Ortodoxa
Lutherska
Katolska.
Tänk på FFFF så är det lätt att komma ihåg.

Mer om hur kyrkorna hänger ihop, eller delat upp sig här.

F Frikyrkor / folkrörelsekyrkor

Namnet beror på de bröt den Svenska statskyrkans monopol.
Frikyrkorna bildades under 1800 och 1900-talen. 

Pingströrelsen – Pingst

Evangeliska frikyrkan – EFK

Equmeniakyrkan

Svenska Alliansmissionen – SAM

Frälsningsarmén – FA

Trosrörelsen – Livets Ord

F Ortodoxa kyrkor

Ortodox betyder renlärig. De har namn efter de länder och områden de täcker.

Syrisk ortodoxa kyrkan

Rysk-ortodoxa kyrkan

L Lutherska kyrkor

Namnet efter grundaren Martin Luther.

Svenska kyrkan – SvK

Evangeliska fosterlandsstiftelsen – EFS

Bibeltrogna vänner

K Katolska kyrkor

Namnet betyder allmän som i allomfattande.

Romersk katolska kyrkan – RKK

Liberala katolska kyrkan

 

Kyrkorna genom i Sverige de två senaste århundradena. Och paralleller med andra folkrörelser.