Predikan

Världens snabbaste!

Vipsarens preikan är en jättesnabb sammanfattning av hela Bibeln. Du har stor nytta av att kunna den utantill. Den är gjord i fem korta avsnitt, lika många som ena handens fingrar. På så sätt kan du använda fingrarna som ”fusklapp” när du berättar. Gud gör något på vartannat finger och på vartannat gör ”människan” något. På nästa uppslag finns en hand med stödord som du kan öva med tills du kan berätta den bara på fingrarna.

Gud skapade
När Gud skapade världen gjorde han människor i den. Det gjorde han för att han ville vara tillsammans med människorna och för att de skulle ta hand om det han skapat. Och han gjorde dem så att de liknade honom själv. De första människorna bodde tillsammans med alla djuren i den trädgård som Gud planterat åt dem. Och Gud var tillsammans med dem där.

Människorna litade inte på Gud
Det fanns ingenting ont i människornas värld. Så de behövde inte skilja mellan gott och ont, bara leva och lita på Gud. Men då kom det en som sa: ”Gud försöker lura er. Han vill inte att ni ska förstå att det finns både gott och ont. För då blir ni lika smarta som Gud själv, och det vill han inte.” Då blev människorna misstänksamma och trodde inte på Gud längre. När de upptäckte att de blivit lurade skyllde de ifrån sig på alla andra. De började skämmas för varandra och gömde sig för Gud. Då förstod de vad ondska var.

Gud sände sin son
Men Gud älskade människorna. Han ville inte att de skulle vara onda. Men eftersom de inte förstod bättre gav han dem regler att leva efter. Gud försökte få kontakt med människorna många gånger. Gud ville att de skulle tro på honom igen. Till slut sände han sin son, Jesus. Jesus visade vem Gud är och tog själv straffet för allt ont människorna gjort.

Människan tror på Jesus
Varje människa som tror på Jesus… – det han sa om att han är Guds son – att han dog för att rädda världen – att Gud väckte honom så att han blev levande igen …den människan får kontakt med Gud och kan börja lita på honom igen.

Gud räddar människan
Då räddar Gud människan från det onda, hon får ett liv som aldrig kan ta slut. När hon dör tar Gud hem henne till sin himmel. Där finns ingenting ont och de får vara tillsammans på samma sätt som de första människorna och Gud. Till slut ska han rädda hela världen från det onda män­ni­skorna gjort.

Snabbreprisen:
Vad gjorde Gud? Gud skapade
Vad gjorde människan då? Människan misstrodde Gud
Vad gjorde Gud då? Gud sände sin son
Vad gör människan då? Människan tror på Jesus
Vad gör Gud då? Gud räddar människan