Räddningen

Räddningen!

Gör så här

I Bibeln står det
Be Jesus att han räddar dig.
Apostlagärningarna 2:21
Var och en som åkallar Herrens namn skall bli räddad.
Tro på Jesus: han är Guds son och lever än, han dog för din skull men blev levande igen.
Apostlagärningarna 16:31
Tro på Herren Jesus så skall du bli räddad.
Tala om för din familj och dina bästa kompisar att du tror på Jesus.
Romarbrevet 10:10
Hjärtats tro leder till rättfärdighet och munnens bekännelse leder till räddning.
Döp dig i vatten, så fort dina föräldrar och din ledare låter dig göra det.
Markusevangeliet 16:16
Den som tror och blir döpt skall räddas.
Satsa på att lära känna Jesus, så att du blir lik honom.
Johannesevangeliet 14:12 Sannerligen, jag säger er: den som tror på mig, han skall utföra gärningar som jag, och ännu större.
Mer än det här kan du inte göra själv – resten sköter Gud om. Om det ändå känns svårt kan du be Gud om hjälp. Då kan du få hjälp.
Andra Timoteusbrevet 4:18
…ja, Herren skall rädda mig från allt ont och hjälpa mig in i sitt himmelska rike.

Ur vipsarens handbok © www.stanleymedia.se