VIPS

V I P S

VIPS betyder alltså:

VIP-sällskapet = sällskapet för mycket betydelsefulla personer.

På engelska heter det: The VIP Society.