Vips-frågor

Krångliga frågor utan svar?
De viktigaste frågorna är ofta de svåraste frågorna att svara på. Men just för att de är så viktiga funderar alla människor på dem:

Varifrån kommer jag?
Vem är Gud?
Vad är meningen med livet?
Varför finns det så mycket ont?
Vad finns där universum tar slut?

Det är bara några exempel. Du har säkert tänkt på det själv någon gång. Men känn dig inte misslyckad för att du inte kan svara. För det är många kloka människor som ägnat hela livet åt att söka svaren men ändå misslyckats. Svaren finns, men ingen människa har hittat dem fast man funderat i flera tusen år.

Religion och sånt
Några har hittat på egna svar. Andra säger att de fått svar från något osynligt. Men svaren är väldigt olika. Ingen kan bevisa att just deras svar är sanna. Men alla kan prova och se om det är bra.

Jesus har också svarat på frågorna. Och vi som litar på honom tror förstås på det.

Enkla frågor – enkla svar
Det finns enkla frågor också. Dom är enkla att svara på. Men dom lite krångligare frågorna måste man ge en lite krångligare förklaring till. För allting är inte jätte-enkelt.

Några svar

Vad är kristet?

Vem är kristen?

Är kristna annorlunda?

Hör Gud bön?

Är alla religioner lika bra?
Har kristendomen rätt?

Skapade Gud allt eller var det big bang?

Varför är världen så ond, om Gud är god?

Ur vipsarens handbok
© Stanley Almqvist