Skolmaterial

Allt kan hämtas gratis och skrivas ut på A4-papper.

Jesus
Kännedom och en viss förståelse av Jesus är nödvändig.
Målarbilder om vad Jesus gjort och sagt
Tips för lärare om målarbilderna (PDF)
Elins målartips

Bibeln
Bibelvett och etikett är en liten orientering i Bibeln, kyrkor och tro.
En samling med fakta och förståelse.
Barnets rätt att tro

Påsken
Julkrubban känner vi till som ett hjälpmedel att gestalta julberättelsen. Nu har Vips gjort samma sak för påsken. Eftersom påskdagen firas för att Jesus stod upp är graven den centrala scenen. Kan göras i grupp eller individuellt.
Bygg påskkrubban här PDF
Måla påskberättelsen PDF