Bibelvett och etikett

Här är första hjälpen för dig som måste berätta om kristendom, men känner dig osäker.
Den här guiden är lite enkel i jämförelse med akademiska utläggningar, men trovärdig och hämtad direkt ur svensk kristen erfarenhet i dag.

Kyrkan

Kyrk-FOLK
Håll ordning på kyrkorna!

Högtiderna

 

Bibeln

Två religioner i samma bok

Bibel-GPS 

Tretusen år och en bok 

Den svenska Bibeln 

Trodde du ja! 
Några vanliga missförstånd om Bibelns texter.

Ordlista

Vi vill påpeka att detta fokuserar på Bibeltextens faktiska innehåll. Därför kan någon kanske uppfatta det som ”bokstavstro”. Men vi säger inte om eller hur man ska tro på texten – eller om man ska tro. Vi redovisar bara vad som faktiskt står där.
Vi begränsar oss heller inte till enbart Svenska kyrkans tradition. Vi utgår från kristenheten i Sverige som den ser ut i dag, efter folkrörelsehistorien och invandringen**.
Av en miljon ”aktiva kristna” * är runt hälften aktiva i andra kyrkor än Svenska kyrkan. En halv miljon barn i Sverige deltar i kyrkornas aktiviteter och gudstjänster. 

* Diskrimineringsombudsmannens uppskattning är ”en miljon aktiva kristna”.
** Se fakta om ”kyrkofamiljer”